Arcadabloggen

Följ med bakom kulisserna på Högskolan Arcada i Helsingfors
Header

Varför film och flipped classroom?

04.04.2014 10:06 | Skriven av Arcada i Utbildning

flipped

Nu som då dyker det upp olika trender. Man ska klä sig på ett visst sätt, göra vissa saker eller åka till vissa platser. Detta händer även inom utbildning och pedagogik. En sådan trend inom pedagogiken är det som kallas för “Flipped classroom“. Alla som jobbar med (nät-)pedagogik har troligen stött på begreppet. Många trender verkar ändå bara vara nyhetens behag och rinner så småningom ut i sanden. När det gäller flipped classroom så tror jag att det har kommit för att stanna, åtminstone tills tekniken utvecklats och vi får nya verktyg att jobba med.

Idén med flipped classroom är att studenterna får ta del av materialet/föreläsningen på egen hand (eller tillsammans med studiekompisar) innan de kommer till lektionen. Själva lektionen sätter man tid på praktiska (grupp)övningar där instruktören är närvarande. Man kan också säga samma sak såhär:

“Flipped Learning is a pedagogical approach in which direct instruction moves from the group learning space to the individual learning space, and the resulting group space is transformed into a dynamic, interactive learning environment where the educator guides students as they apply concepts and engage creatively in the subject matter.” från What is Flipped Learning?

Materialet, som studenterna ska ta del av, kan ges i form av webbsidor, böcker, artiklar o.s.v. men trenden tycks vara att instruktören bandar in en filmsnutt som studenterna ska titta på. Frågan är alltså om det finns någon fördel med flipped classroom och filmat material?

Man kan ju snabbt komma fram till några fördelar med (online) filmer. T. ex. har studenten möjlighet att se filmen när de vill, var de vill och i vilket apparat de själva väljer (dator, telefon eller surfplatta) . De kan även se filmen om och om igen tills de förstått innehållet. För instruktören är fördelen bland annat att hen kan återanvända filmerna vid flera tillfällen (har man t ex flera klasser som går igenom samma innehåll så är det mycket behändigt). Med dagens teknik kan instruktören även på enkelt att filma, redigera och distribuera filmerna.

Men sedan finns det också fördelar som man kanske inte tänker på eller är medveten om. Dessa verkar vara:

1. Det blir allt enklare att skapa och producera filmer

Det finns en växande trend att använda sig av videodelningssidor (som t.ex. Youtube). Online filmer tar mer än 50 % av webtrafiken idag och detta lär växa i och med att tekniken utvecklas. Utöver detta har man möjlighet att se filmerna i stort sett var man än befinner sig, t.ex. på bussen när man är på väg till skolan. Film har alltså blivit ett vardagligt sätt för människor att ta till sig information.

2. Praktiskt kunnande lärs bättre via instruktioner på film än i skriven form

När det gäller praktiskt kunnande så verkar videobaserade instruktioner ge bättre resultat på lärandet än textbaserat material.

“The findings of the study suggest that the video-based instructional materials are pedagogically superior to the print-based instructional materials as users of the former exhibited superior skills acquisition and craftsmanship.” – The Comparative Instructional Effectiveness of Print-Based and Video-Based Instructional Materials for Teaching Practical Skills at a Distance, 2010

3. Antalet underkända minskar drastiskt med flipped classroom

Clintondale Highschool, norr om Detroit, gjorde (2010) om alla sina lektioner till flipped classroom. I och med det fick de se ett mycket positivt resultat. Elever som tidigare presterat dåligt klarade sig nu mycket bättre.

“The results were dramatic: the failure rate in English dropped from 52 percent to 19 percent; in math, it dropped from 44 percent to 13 percent; in science, from 41 percent to 19 percent; and in social studies, from 28 percent to 9 percent.” – Turning education upside down

4. Resultaten från flipped classroom verkar vara bättre än från en traditionell kurs

En kurs med väldigt låg genomströmning gjordes om till flipped classroom i San Jose State universitetet. Studenterna som tog flipped classroom kursen fick mycket bättre resultat än de som samtidigt tog samma kurs på traditionellt sett.

“Although the midterm questions were more difficult for the flipped students, their median score was 10 to 11 points higher.” – San Jose State U. Says Replacing Live Lectures With Videos Increased Test Scores

 

Negativa effekter

Naturligtvis kan man säkert hitta några negativa effekter. T.ex. att ungdomar tittar allt för mycket på film och tappar förmågan att läsa och analysera text. Men, som sagt, behöver inte flipped classroom enbart handla om film.

Ett annat argument som ofta dyker upp är också att studenterna inte kommer att titta på filmerna före de kommer till lektionen. Men jag antar att man kan föreställa sig att dessa studenter inte skulle läsa traditionella läxor heller.

Med tanke på vad jag läst och av egna erfarenheter så tror jag att det kan löna sig för alla lärare att fundera på om de ska flippa sina kurser. 

/Filip Levälahti, Nätpedagogisk planerare

fDela tTweeta

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.