Arcadabloggen

Följ med bakom kulisserna på Högskolan Arcada i Helsingfors
Header

Varför film och flipped classroom?

04.04.2014 10.06 | Skriven av Arcada i Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Varför film och flipped classroom?)

flipped

Nu som då dyker det upp olika trender. Man ska klä sig på ett visst sätt, göra vissa saker eller åka till vissa platser. Detta händer även inom utbildning och pedagogik. En sådan trend inom pedagogiken är det som kallas för “Flipped classroom“. Alla som jobbar med (nät-)pedagogik har troligen stött på begreppet. Många trender verkar ändå bara vara nyhetens behag och rinner så småningom ut i sanden. När det gäller flipped classroom så tror jag att det har kommit för att stanna, åtminstone tills tekniken utvecklats och vi får nya verktyg att jobba med.

Idén med flipped classroom är att studenterna får ta del av materialet/föreläsningen på egen hand (eller tillsammans med studiekompisar) innan de kommer till lektionen. Själva lektionen sätter man tid på praktiska (grupp)övningar där instruktören är närvarande. Man kan också säga samma sak såhär:

“Flipped Learning is a pedagogical approach in which direct instruction moves from the group learning space to the individual learning space, and the resulting group space is transformed into a dynamic, interactive learning environment where the educator guides students as they apply concepts and engage creatively in the subject matter.” från What is Flipped Learning?

Materialet, som studenterna ska ta del av, kan ges i form av webbsidor, böcker, artiklar o.s.v. men trenden tycks vara att instruktören bandar in en filmsnutt som studenterna ska titta på. Frågan är alltså om det finns någon fördel med flipped classroom och filmat material?

Man kan ju snabbt komma fram till några fördelar med (online) filmer. T. ex. har studenten möjlighet att se filmen när de vill, var de vill och i vilket apparat de själva väljer (dator, telefon eller surfplatta) . De kan även se filmen om och om igen tills de förstått innehållet. För instruktören är fördelen bland annat att hen kan återanvända filmerna vid flera tillfällen (har man t ex flera klasser som går igenom samma innehåll så är det mycket behändigt). Med dagens teknik kan instruktören även på enkelt att filma, redigera och distribuera filmerna.

Men sedan finns det också fördelar som man kanske inte tänker på eller är medveten om. Dessa verkar vara:

1. Det blir allt enklare att skapa och producera filmer

Det finns en växande trend att använda sig av videodelningssidor (som t.ex. Youtube). Online filmer tar mer än 50 % av webtrafiken idag och detta lär växa i och med att tekniken utvecklas. Utöver detta har man möjlighet att se filmerna i stort sett var man än befinner sig, t.ex. på bussen när man är på väg till skolan. Film har alltså blivit ett vardagligt sätt för människor att ta till sig information.

2. Praktiskt kunnande lärs bättre via instruktioner på film än i skriven form

När det gäller praktiskt kunnande så verkar videobaserade instruktioner ge bättre resultat på lärandet än textbaserat material.

“The findings of the study suggest that the video-based instructional materials are pedagogically superior to the print-based instructional materials as users of the former exhibited superior skills acquisition and craftsmanship.” – The Comparative Instructional Effectiveness of Print-Based and Video-Based Instructional Materials for Teaching Practical Skills at a Distance, 2010

3. Antalet underkända minskar drastiskt med flipped classroom

Clintondale Highschool, norr om Detroit, gjorde (2010) om alla sina lektioner till flipped classroom. I och med det fick de se ett mycket positivt resultat. Elever som tidigare presterat dåligt klarade sig nu mycket bättre.

“The results were dramatic: the failure rate in English dropped from 52 percent to 19 percent; in math, it dropped from 44 percent to 13 percent; in science, from 41 percent to 19 percent; and in social studies, from 28 percent to 9 percent.” – Turning education upside down

4. Resultaten från flipped classroom verkar vara bättre än från en traditionell kurs

En kurs med väldigt låg genomströmning gjordes om till flipped classroom i San Jose State universitetet. Studenterna som tog flipped classroom kursen fick mycket bättre resultat än de som samtidigt tog samma kurs på traditionellt sett.

“Although the midterm questions were more difficult for the flipped students, their median score was 10 to 11 points higher.” – San Jose State U. Says Replacing Live Lectures With Videos Increased Test Scores

 

Negativa effekter

Naturligtvis kan man säkert hitta några negativa effekter. T.ex. att ungdomar tittar allt för mycket på film och tappar förmågan att läsa och analysera text. Men, som sagt, behöver inte flipped classroom enbart handla om film.

Ett annat argument som ofta dyker upp är också att studenterna inte kommer att titta på filmerna före de kommer till lektionen. Men jag antar att man kan föreställa sig att dessa studenter inte skulle läsa traditionella läxor heller.

Med tanke på vad jag läst och av egna erfarenheter så tror jag att det kan löna sig för alla lärare att fundera på om de ska flippa sina kurser. 

/Filip Levälahti, Nätpedagogisk planerare

Åsa Rosengren belönas vid internationell konferens i New York

04.04.2014 10.03 | Skriven av Arcada i Arcada i världen | Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Åsa Rosengren belönas vid internationell konferens i New York)

psa

Vi har glädjen att meddela att Åsa Rosengren som är överlärare på det sociala området kommer att belönas med the Emerging Practice-Research Scholar Award vid en internationell konferens (the Third International Conference on Practice Research) som hålls i juni i New York. Under konferensen kommer Åsa att presentera sitt abstrakt “An inclusive knowledge base for community-based research”. Åsas abstrakt är ett av de få som valts ut bland över 250 inskickade abstrakt från sammanlagt 22 länder. Hon kommer även att delta i workshopen Using Participatory Methods in Practice Based Research: Learning from Experience. Konferensen äger rum vid the Silberman School of Social Work at Hunter College i New York 9-11 juni 2014. Temat under veckan är ”Building bridges not pipelines: Promoting two-way traffic between practice and research”.

Lärarlaget på det sociala området gratulerar och önskar Åsa lycka till i New York!

Ska du tränas eller utbildas?

04.04.2014 09.44 | Skriven av Arcada i Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Ska du tränas eller utbildas?)

filip

En fråga pedagoger och andra tänkt på är om (hög)skolan ska träna sina studenter att klara av sitt framtida yrke eller bör de utbilda dem? Och vad är egentligen skillnaden? Förenklat skulle man kunna använda sig av Blooms taxonomier för att förstå skillnaden (se bild). De tre nedersta nivåerna skulle alltså i stort räcka för att en student kan komma ut i arbetslivet och genomföra sitt yrke.  De tränas, så att säga, in i sitt yrke genom att ta till sig kunskap, förstå den och sedan praktisera det kunnande de fått.

De tre översta nivåerna kräver lite mer reflektion och en förmåga att se, förstå och koppla samman olika sammanhang och utifrån det skapa nytt. Detta betyder att man inte enbart lär sig hur man gör saker, d.v.s. inte enbart återkalla den fakta man lärt sig under studietiden, utan även varför och om det finns andra alternativ. Skillnaden mellan träning och utbildning kan även ses som skillnaden mellan en musiker som spelar not efter not från ett papper eller en som verkligen spelar musik.

Problemet med att träna sina studenter till ett yrkesliv är bara att yrkeslivet är föränderlig. Själv jobbar jag med något som knappt existerade när jag studerade. Dessutom förändras samhället ständigt och det man en gång lärt sig kanske inte alls har någon som helst relevans i framtiden.

Nu har man ju lyckligtvis kommit fram till att lärande inte enbart är något som sker under individens barn- och ungdomstid. Det fortsätter helt enkelt livet ut och är starkt kopplat med den verksamhet/yrke man finns i. Träning kommer alla alltså att få mer än nog av när de börjar jobba med sitt yrke.

Det extra man får med sig från sin utbildning är (förhoppningsvis) Blooms tre översta nivåer. Naturligtvis är det viktigt att veta vad ens blivande yrke går ut på och vilket kunnande man behöver för att utöva det. Men det man får gratis från skolan är också (förhoppningsvis) förmågan att kunna analysera, utvärdera och skapa nya idéer. När jag själv studerade så läste jag Kjell A. Nordströms och Jonas Redderstråles bok Funky Business – Talang får kapitalet att dansa (1999). Bland annat tog de upp idén om att kunna slå samman två totalt olika fenomen och göra något helt nytt av det. Ett enkelt exempel de tog upp var bland annat en (då ganska omtalad) tjej som kombinerade fiolspelandet med att stå modell. Idag ser vi många lyckade exempel på detta, inte minst när det gäller att koppla samman ny teknik med gamla idéer. Men för att klara av sådant krävs en förmåga att kunna se utöver sitt yrke, kunna analysera den verklighet man finns i och skapa nya verksamheter och nya idéer. På det sättet kan man hantera den framtid man går in i och de utmaningar man ställs inför.

/Filip Levälahti, Nätpedagogisk planerare

Tredje årets socionomstudenter brainstormar kring en ny utgångspunkt

21.11.2013 11.44 | Skriven av Arcada i Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Tredje årets socionomstudenter brainstormar kring en ny utgångspunkt)

På socionomutbildningen studerar man med hjälp av PBL ( problembaserat lärande). Här är det en basgrupp med tredje årets studenter som har fått en ny utgångspunkt inom ramen för ”Socialpedagogiskt arbete med den vuxna befolkningen”, som de nu tar sig an. Vilka tankar väcker utgångspunkten, vad vet man redan och vad vill och behöver man veta mer? Var och en har skrivit ner sina tankar kring utgångspunkten på små lappar som de nu studerar och sorterar i grupper. Diskussionen kring medborgarskap som en möjlighet till delaktighet och påverkan eller ett medel att utesluta och exkludera föddes. Vad är egentligen medborgarskap? Vilken är skillnaden på att vara finländare, amerikan, filippinare och somalier? Eller är vi alla rätt och slätt världsmedborgare? Och hur stora problem måste man egentligen ha innan man blir utanför vårt samhälle? Vem riskerar egentligen att bli utanför? Bland annat dessa frågor kommer denna basgrupp att gå närmare in på? Med hjälp av kurslitteratur, annan litteratur och aktuella artiklar kommer studenterna att söka svar på sina funderingar. Under de kommande veckorna kommer såväl medborgarskap som inklusion att behandlas samt hur människor i utsatta livssituationer påverkas av dessa?

Det är både utmanande och tidvis krävande med PBL men oftast mycket givande säger Krista, Jonna, Sofie, Jode, Linda och Bea. Och man har ju alltid sitt lilla team, basgruppen, att söka stöd av om det känns jobbigt.

/Bettina

Arcada på Slush!

14.11.2013 14.25 | Skriven av Arcada i Entreprenörskap | Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Arcada på Slush!)

Allt som allt befinner sig dryga hundratalet Arcadastudenter på Kabelfabriken i Helsingfors i dag och i morgon (13–14.11). Start up- och entreprenörskapsmässan Slush har intagit Gräsviken och de 5 000 biljetterna sålde slut på nolltid.

Slush är evenemanget där lovande unga företag från norra Europa, våra vänner i öst och övriga världen möter potentiella investerare och media under två fullmatade dagar. För Arcada, med sitt fokus på företagsamhet, var det en självklarhet att närvara på bred front nu när likasinnade från världens alla hörn befinner sig här i vår egen bakgård.

På Slush springer du på strax över 80 studenter från breddstudiekurserna inom entreprenörskap, 20-talet studenter från kulturproducentutbildningens entreprenörskurser och inte minst studenter från nystartade Arcada Entrepreneurship Society (håll utkik efter deras blogginlägg inom kort).

/Fredrik

Broschyren

14.11.2013 14.17 | Skriven av Arcada i Studieliv | Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Broschyren)

Anne Lindgren studerar fysioterapi för andra året på Arcada. Hon bloggar om hur det är att studera som lite äldre och om hur hon försöker förverkliga nya och gamla drömmar.

Hittade mig idag i Arcadas nya broschyr. Jag hade nästa glömt bort att de intervjuade mig där i maj. Smålog åt följande mening i ingressen: ”Vissa hittar svaret redan i ung ålder, andra behöver mera tid på sig och kryper kanske till och med förbi 30-strecket innan de vet.”

Oj, nu känner jag mig gammal OCH slow. Haha! Vi får hoppas att Arcada inte fylls med vilsna 40-åringar nästa år. Inte för att det skulle vara något större fel på det, men JAG är ju inte i så fall mera speciell, bara en i mängden av livsmeningssökande medelålders.

Högskoledagarna 2013

14.11.2013 14.13 | Skriven av Arcada i Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Högskoledagarna 2013)

I förra veckan var det återigen dags för två intensiva högskoledagar, och vi är glada över att Arcada även detta år låg bland de mest populära besöksmålen! På stora torget hade vi laddat upp med utbildningsmässa där studenter och tutorer presenterade våra utbildningar och svarade på frågor om allt från inträdesprov till hur det är att studera på Arcada.

Under infotillfällena fick våra besökare också chansen att se vad som händer ute i våra klassrum och läromiljöer. Förstavårdstudenterna visade hur man sätter en kanyl och dropp på en riktig patient, medan maskinerna i plastlabbet gick varma och vår tv-studio fylldes med åhörare. I auditorierna samlades bland annat potentiella blivande barnmorskor och företagsekonomer, medan de som ville höra mer om idrott, socionomutbildningen, fysioterapi och ergoterapi fyllde upp stolarna i plintklassen.

Vi hoppas att alla ni som besökte oss fått nyttig information inför ert framtida val av studieplats. Förhoppningsvis trivdes ni lika mycket i vårt sällskap som vi i ert!

Arcadastudenter slog ett slag för korrekt hjärt-lungräddning

14.11.2013 13.59 | Skriven av Arcada i Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Arcadastudenter slog ett slag för korrekt hjärt-lungräddning)
– Vårt mål är att vi fram till år 2020 ska ha kunnat rädda 500 000 människoliv genom korrekt hjärtlungräddning, säger Maarit Ojanen på Laerdahl Medical. Under onsdagen gjorde hon tillsammans med Arcadas vårdstudenter och Suomen Elvytysneuvosto en insats för att understryka vikten av att kunna ge korrekt hjärt-lungräddning och rädda liv – med sina bara händer.

Onsdagen den 16.10 uppmärksammades för första gången den Internationella Återupplivningsdagen i Finland genom evenemanget ”Restart a Heart” på Järnvägstorget.
– Evenemanget har planerats i närmare två månader, och Järnvägstorget blev den givna platsen tack vare att här är folktätt hela dagen, förklarar Juha-Pekka Laakso, lärare i akutvård vid Arcada.

Tidigare detta år befann han sig på en konferens där Juha Rinne vid Suomen Elvytysneuvosto (som är en del av ERC) beklagade sig över att det inte finns några evenemang som fokuserar på att informera allmänheten om vad man gör vid ett plötsligt hjärtstillestånd.
– Jag och mina studenter tog genast tag i saken, och tillsammans med förbundet och Maarit Ojanenfrån Laerdahl Medical, som försett oss med dagens simuleringsdockor, ville vi gemensamt göra en insats för att informera medborgarna på ett praktiskt och lättförståeligt sätt.

Under onsdagen rörde Laaksos studenter, som till vardags utbildar sig till förstavårdare och sjukskötare, sig parvist runt, utrustade med små ”Mini-Anne”-dockor som lätt kan läggas på marken för att simulera en patient med hjärtstopp.
– Vi vill med dagen ge medborgarna information om att dina händer kan rädda ett liv. Det viktigaste är att alltid att först ringa 112, sedan påbörja hjärt-lungräddning. Via telefonen kan nödcentralen ge nödvändiga instruktioner, även om man inte känner sig så säkert på sin sak, förklarar Laakso.

– Huvudsaken är att man gör något. Redan efter en minut är patientens möjligheter betydligt mindre att klara sig om ingen räddning påbörjats, förklarar Ojanen.
Hon understryker att Finland i dag placerar sig fint i statistiken över personer som överlever hjärtstopp, men ännu kan mycket göras.
– Här är praktiskt information till allmänheten är ovärdelig. För våra studenter är det också mycket givande att få jobba med professionella företag kring detta evenemang, konstarerar Laakso.
– Evenemangets goda mottagande har även gjort att vi redan planerar inför nästa år, då med fler informationspunkter och studenter, konstaterar Ojanen.

Stockholm med 135 studenter!

14.10.2013 16.01 | Skriven av Arcada i Arcada i världen | Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Stockholm med 135 studenter!)

Samtidigt som vardagen på Arcada är fylld av interkulturella möten blickar vi även ut över landsgränserna. Här kan du följa studenter och medarbetare som läser kurser, deltar i utbyten och genomför projekt i utlandet.

Förra måndagen gick startskottet för Arcada Business Schools nya kurs Arcada 360. Kursen har som mål att vidga studenternas vyer genom att låta dem analysera och reflektera kring stora samhällsfrågor. Ett annat syfte är att främja integreringen av utländska och inhemska studenter genom att alla läser och arbetar tillsammans på engelska.

Startskottet för Arcada 360 var en studieresa till Stockholm med 135 finländska och utländska studenter. På väg till Stockholm fick studenterna förbereda sig för olika studiebesök genom att göra efterforskningar och förbereda frågor. De fick också göra mingel- och kommunikationsövningar med bakgrund i kursen Communications & Public speaking som löper parallellt med Arcada 360.

Studiebesöken i Stockholm var valda så att de alla hade en koppling till de teman som under läsåret kommer att bearbetas i kursen: Europas framtid, Finanskrisen och Rätten att resa. Väl framme i den svenska huvudstaden delades studenterna upp i sju grupper som gjorde var sitt studiebesök till finansbolaget 3i, konsultbyrån JKL, logistikföretaget ME Group, trendbyrån Travel Trends, Södra Teatern, Utrikesdepartementet och Crystal Plaza Hotel.

Efter studiebesöken och några timmars fritt strosande i ett höstsoligt Stockholm återupptogs arbetet på kryssningsrutten tillbaka mot Helsingfors. I nya konstellationer fick studenterna diskutera och utvärdera sina erfarenheter av studiebesöken, och förbereda sig för det arbete som vidtar efter hemkomsten: att fylla i den läsårslånga Learning Diary som är en del av utvärderingen i Arcada 360, och att skriva en kortare uppsats om resan.

Det kanske största glädjeämnet under resan var att se hur studenterna umgicks och lärde känna varandra, oavsett nationalitet. Den ofta så utmanande integreringen av studenter av olika härkomst fick under två dagars vistelse på Östersjön en rejäl och positiv skjuts framåt!

Som lärare var det en fröjd att följa med våra duktiga studenter på resan. I Arcada Business School går engagerade, noggranna och ambitiösa studenter som genom ett professionellt uppträdande och pålästa frågor på ett utmärkt sätt representerade Arcada, sina hemländer, och en generation ungdomar som i framtiden har alla möjligheter att bidra till att utveckla finskt näringsliv och samhälle i en mycket lovande riktning.

/Katarina