Arcadabloggen

Följ med bakom kulisserna på Högskolan Arcada i Helsingfors
Header

Tredje årets socionomstudenter brainstormar kring en ny utgångspunkt

21.11.2013 11.44 | Skriven av Arcada i Utbildning - (Kommentarer inaktiverade för Tredje årets socionomstudenter brainstormar kring en ny utgångspunkt)

På socionomutbildningen studerar man med hjälp av PBL ( problembaserat lärande). Här är det en basgrupp med tredje årets studenter som har fått en ny utgångspunkt inom ramen för ”Socialpedagogiskt arbete med den vuxna befolkningen”, som de nu tar sig an. Vilka tankar väcker utgångspunkten, vad vet man redan och vad vill och behöver man veta mer? Var och en har skrivit ner sina tankar kring utgångspunkten på små lappar som de nu studerar och sorterar i grupper. Diskussionen kring medborgarskap som en möjlighet till delaktighet och påverkan eller ett medel att utesluta och exkludera föddes. Vad är egentligen medborgarskap? Vilken är skillnaden på att vara finländare, amerikan, filippinare och somalier? Eller är vi alla rätt och slätt världsmedborgare? Och hur stora problem måste man egentligen ha innan man blir utanför vårt samhälle? Vem riskerar egentligen att bli utanför? Bland annat dessa frågor kommer denna basgrupp att gå närmare in på? Med hjälp av kurslitteratur, annan litteratur och aktuella artiklar kommer studenterna att söka svar på sina funderingar. Under de kommande veckorna kommer såväl medborgarskap som inklusion att behandlas samt hur människor i utsatta livssituationer påverkas av dessa?

Det är både utmanande och tidvis krävande med PBL men oftast mycket givande säger Krista, Jonna, Sofie, Jode, Linda och Bea. Och man har ju alltid sitt lilla team, basgruppen, att söka stöd av om det känns jobbigt.

/Bettina